Kostnaden för att tvätta en bil varierar beroende på hur lång tid du använder de olika programmen. Om du inte har tvättat bilen på länge behöver du kanske lägga lite mer tid och omvårdnad. Du blir bara debiterad för den tid du använder och du kan hela tiden följa ditt saldo på displayen i tvättbåset.

TVÄTTPROGRAM

Priser per minut
  • Paustid 2 kr /min
  • Dammsugning 4 kr /min
  • Avspolning 5 kr /min
  • Skumborste 6 kr /min
  • Högglans 8 kr /min
  • Högtryck 8 kr /min
  • Vaxning 9 kr /min
  • Skumavfettning* 25 kr /min
  • *Skumavfettning används då bilen är mycket smutsig vintertid eller nedmutsad med insekter sommartid. Normalt tar det ca. 30 – 45 sek. att täcka bilen och därefter trycker du på “Paus” och låter medlet verka en kort stund innan du fortsätter att tvätta med nästa program.

BETALA GÄRNA MED APPEN

Om du använder appen får du alltid mer för pengarna:

– Ladda på 500 kr och få 5% mer att tvätta för
– Ladda på 1000 kr och få 10% mer att tvätta för
– Ladda på 1500 kr och få 15% mer att tvätta för